Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Globala utmaningar: introduktion till Globala studier 7,5 hp

Kursen avser inledningsvis att ge en historisk bakgrund till den internationella världsordningen, kolonialisering och avkolonialisering, det kalla kriget och den samtida intensifierade globaliseringen. Olika teoretiska perspektiv på globalisering problematiseras och centrala rättvise- och hållbarhetsutmaningar i skilda sociala och geografiska kontexter diskuteras. Som en del av denna framställning ges en grundläggande introduktion till det vetenskapliga förhållningssättet.

Kursinnehåll

  • Historisk bakgrund till den internationella världsordningen, kolonialisering och avkolonialisering, det kalla kriget och den samtida intensifierade globaliseringen
  • Samhällsvetenskapliga perspektiv på globalisering, centrala rättvise- och hållbarhetsutmaningar i skilda sociala och geografiska kontexter
  • Grundläggande introduktion till det vetenskapliga förhållningssättet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A. Eller:
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LGUG15
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2016-04-20 13:58:15