Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar marknadskommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Centrala teorier och begrepp inom marknadskommunikation
  • Kritiska perspektiv på marknadskommunikation med utgångspunkt i teorier om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
  • Kritisk granskning av hållbarhetsbudskap
  • PR, propaganda och social marknadsföring
  • Strategier och verktyg för hållbar marknadskommunikation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LHBK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:49