Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbarhetsutmaningar 15 hp

Kursinnehåll

• Resurs- och aktörsperspektiv på hållbar utveckling med utgångspunkt i klimat, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och biodiversitet
• Hållbarhetsinsatser i olika institutionella kontexter
• Alternativa och kritiska strategier för hållbar utveckling
• Hållbarhetsinsatser i regionala sammanhang, i Sverige och internationellt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomförda kurser inom huvudområdet Globala studier 30 hp varav 15 hp ska vara godkända.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LHUK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-17 09:47:12