Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Idrott och hälsa för Grundlärare, 16-30 hp 15 hp

Kursinnehåll

 • Rörelse-rytm-dans till musik
 • Bedömning och betyg, fördjupning
 • Rörelseaktiviteter
 • Inkluderande undervisning
 • Träningslära
 • Riskmoment vid idrottsutövning
 • Livräddning, badvett och säkerhet vid och i vatten
 • Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i åk 1-6 i idrott och hälsa
 • Friluftsaktiviteter (vinter).
 • Vinterutbildning förläggs till snösäker ort i svenska fjällen under en vecka (finns även som hemalternativ)
 • Situationsbaserat ledarskap och lärande
 • Idrottsdidaktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna samt genomgången kurs Idrott och hälsa för grundlärare l eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LI2K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-15 14:44:14