Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Sociologiska perspektiv på globaliseringens kulturella dimensioner
  • Globaliseringens betydelse för social identitet
  • Religionens roll i globala och lokala processer ur identitets-, genus- och konfliktperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LIKG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-06-02 14:42:28