Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till MKV 7,5 hp

Kursinnehåll

  • MKV som vetenskapligt ämne
  • Centrala teorier och begrepp inom MKV
  • Professioner relaterade till medier och kommunikation
  • Introduktion till akademiska studier och texter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LING12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-22 11:54:09