Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Journalistik i digitala medier 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Den traditionella journalistikens villkor, anspråk och ideal
  • Journalistiska arbetsmetoder och verktyg
  • Teoretiska perspektiv på journalistikens roll, makt och effekter
  • Lagar och etiska regler vid journalistiskt arbete
  • Journalistik i det digitala medielandskapet
  • Olika typer av journalistik
  • Global och hållbar journalistik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LJDK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:50