Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kommunikation för hållbar utveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

• Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
• Hållbarhetsutmaningar
• Hållbar kommunikation
• Psykologiska, sociologiska och politiska faktorer bakom hållbarhetsmotstånd
• FN:s globala mål för hållbar utveckling
• Kommunikationens roll och betydelse för hållbarhetsarbete
• Corporate Social Responsibility (CSR)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och genomgångna kurser i Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första termin eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LKHK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-11-29 14:12:14