Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kommunikation och organisation 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Organisationsteori
  • Intern och extern organisationskommunikation
  • Krishantering och kriskommunikation
  • Omvärldsanalys och varumärkeskommunikation
  • Organisationers kommunikationsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första termin eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LKOK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-11-02 08:36:48