Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Teorier och modeller för kommunikations- och relationskompetens
• Sociala relationers betydelse för lärande och utveckling
• Pedagogiskt ledarskap med koppling till förskolans styrdokument
• Likabehandlingsarbete
• Jämlikhet och jämställdhet
• Diskriminering och kränkande behandling
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Grundläggande etiska frågor
• Anmälningsplikt i förskolan
• Introduktion i förskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna, 25,5 hp, Förskolepedagogiskt område, 15 hp samt i Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LKPK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-06 15:30:06