Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik IV för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Ämnesinnehåll som behandlas inom något av kursplanens kunskapsområden
  • Matematikdidaktisk forskning
  • Olika lärandeteorier med betydelse för undervisning och lärande i matematik
  • Variationsteoretiska begrepp
  • Learning study som praktikutvecklande metod
  • Kollegialt lärande
  • Analys av elevarbeten
  • Lektionsdesign
  • Matematikdidaktiska perspektiv

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 135 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 26 hp Matematik inklusive VFU III ska ingå. Därutöver krävs genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LMAR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2017-07-13 09:01:44