Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medier, politik och samhälle 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Sveriges politiska system och mediesystem
  • Den professionella journalistikens gestaltningar, villkor, ansvar och roll
  • Grundläggande teorier om mediers makt och effekter
  • Politisk kommunikation och desinformation i sociala medier
  • Opinionsbildning och PR
  • Grundläggande medierätt och pressetik
  • Källkritik i teori och praktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMEG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:12:34