Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Migration och integration 15 hp

Kursen ger fördjupning om orsaker till och effekter av migration ur ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv. Den orienterar deltagarna i aktuell svensk lagstiftning och uppmärksammar de institutionella formerna för migranters mottagande och integration. Migrationens följder på såväl individ- som samhällsnivå studeras och deltagarnas interkulturella kompetens stärks. Med en särskild fördjupning problematiseras stereotypisering av migranter.

Kursinnehåll

  • Migration ur ett såväl globalt som europeiskt och svenskt perspektiv
  • Förändringar och utveckling av svensk invandringspolitik
  • Svensk lagstiftning rörande migration
  • De institutionella formerna för migranters mottagande och integration
  • Egenmakt
  • Migrationens följder på såväl individ- som samhällsnivå
  • Människors olika livsvillkor i ett mångkulturellt samhälle
  • Stereotypisering av migranter; stereotypisering med religiösa förtecken

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomförda kurser inom huvudområdet Globala studier 30 hp varav 15 hp ska vara godkända

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMIK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-20 11:07:15