Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Språk, mening och makt 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Kopplingen mellan språk, mening och makt
  • Samhällsvetenskaplig textanalys
  • Språkanvändning inom professioner relaterade till medier och kommunikation
  • Språkriktighet och kommunikativa strategier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMMG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:12:33