Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Människa, samhälle och miljö 7,5 hp

Kursinnehåll

• Grundläggande geografiska perspektiv, begrepp och data
• Geografiska processer, sammanhang i och relationer mellan olika regioner
• Befolkningsgeografi
• Urban geografi
• Rural geografi
• Relationen mellan människa, samhälle, natur, levnadsvillkor och hållbar samhällsutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LMSG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-17 09:53:50