Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Teknikens historia och synen på teknik
 • Sociala och miljömässiga konsekvenser av teknikval
 • Konstruktioners mekanik och hållfasthet
 • Vardagliga materials egenskaper och användningsområden
 • Elektricitet i enkla konstruktioner
 • Hemmets och närmiljöns teknik
 • Programmering
 • Teknik och genus
 • Tekniska system
 • Bedömning av teknikarbete
 • Styrdokument

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LNAK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:29:28