Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Kursinnehåll

• Grundläggande livsprocesser, ekosystemens struktur, funktion och beroenderelationer inklusive människans beroende av och påverkan på ekosystemet
• Organismers systematik, form, funktion och livsstrategier
• Teknikens och naturvetenskapens identitet och innehåll i förskolan
• Kemiska processer och fysikaliska fenomen
• Hållbar utveckling
• Didaktiska miljömoraliska förhållningssätt
• Aktuell didaktisk forskning med inriktning mot naturvetenskap och teknik i förskolan
• Estetiska uttrycksmedel, upplevelser och erfarenheter
• Projektarbete
• Utomhusdidaktik
• MIK/IKT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna, 25,5 hp, Förskolepedagogiskt område, 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp samt genomgången Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LNVK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-01-27 11:11:49