Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Opinionsbildning och PR 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teoretiska perspektiv på opinionsbildning och PR
  • Demokrati och offentlighet
  • Organisationers strategier för att skapa förtroende och nå ut med budskap
  • Omvärldsanalys, pressmeddelanden och presskonferenser
  • Opinionsbildning i ett digitalt medielandskap och en globaliserad värld
  • Hållbarhetsperspektiv på opinionsbildning och PR
  • Aktivism

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LOBK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-07-04 12:22:11