Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Geografi 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Introduktion till grundläggande geografiska begrepp, processer och frågeställningar inom geografi
  • Ämnets framväxt, samt dess roll inom utbildning och forskning
  • Jordens uppbyggnad samt hur jordytan formas av endogena och exogena processer
  • Mänskliga aktiviteters påverkan på naturlandskapet och de naturliga förutsättningarnas påverkan på kulturlandskap och samhällen
  • Kartans uppbyggnad och geografiska informationssystem (GIS)
  • FN:s hållbarhetsperspektiv
  • Geografididaktikens grunder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LOGK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:30:50