Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Organisationsteori 7,5 hp

Kursen studerar hur organisationer fungerar och hjälper oss att förstå och förklara hur organisationer förändras och hålls samman över tid. Kursen behandlar organisationskultur och ledarskapsfrågor och fokuserar på hållbarhet, mångfald, makt och genus i arbetslivet.

Kursen samläses med studenter i programmet Internationellt arbete – globala studier.

Kursinnehåll

  • Organisationsteoretiska grunder
  • Människan i organisationen
  • Hållbarhets- och mångfaldsperspektiv i organisationer och ledarskap
  • Organisationskultur
  • Makt- och genusperspektiv i organisationer och ledarskap
  • Diskriminering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a+1a2 (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LOTG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-17 09:54:04