Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektarbete 12 hp

Kursinnehåll

  • Projektarbetets olika faser
  • Projektmetodik
  • Budgetering
  • Projektutvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkända kurser om minst 52,5 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap samt godkända kurser om minst 22,5 hp inom programmets inriktning (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LPAN13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-11-02 08:46:27