Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radio- och podcastproduktion 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Radions historia och utveckling
  • Radio i det digitala medielandskapet
  • Radiojournalistik
  • Talspråk och röstanvändning
  • Dramaturgi och ljudgestaltning
  • Intervjuteknik för radio
  • Inspelning, redigering, sändning och publicering
  • Att skapa, planera och producera radioprogram och podcasts
  • Roller inom radio- och podcastproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LRCK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:53:10