Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska ll för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

  • språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt och sociolingvistiska perspektiv
  • granskning av svenskdidaktisk forskning från skilda vetenskapliga perspektiv/metoder
  • planering, design av undervisningsmoment samt didaktisk analys
  • skriftlighet och muntlighet i traditionella, digitala och interaktiva medier
  • specialpedagogiska föhållningssätt och perspektiv på bedömning
  • granskning av läromedel
  • vetenskapligt förhållningssätt samt kvantitativa och kvalitativa metoder i den forskning som berörs i kursen

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 108 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 25,5 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och 75 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde) varav minst 15 hp svenska ska ingå. Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6, 7,5 hp (VFU i svenska) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LS2R22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-03-23 17:32:44