Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Hållbart pedagogiskt ledarskap
• Teorier och modeller för kommunikation, samspel och relationskompetens
• Normer och etiska aspekter
• Samverkan mellan skolaktörer, mellan skola och hem, samt mellan skola och andra samhälleliga stödfunktioner
• Främjande och förebyggande arbete som stärker sociala relationer och alla elevers delaktighet, samt motverkar konflikter och utanförskap
• Likabehandling, jämlikhetsaspekter, mångfald
• Kränkande behandling, dess konsekvenser och nödvändiga åtgärder
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Identitet, sexualitet och relationer
• Krishantering
•Anmälningsplikt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, minst 15 hp i fritidspedagogik och minst 7,5 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne. Därutöver godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp (VFU I) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSKK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-12-15 09:21:06