Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsvetenskaplig metod: fördjupning 7,5 hp

Kursen ger fördjupande orientering i samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska grunder och fördjupande kunskaper om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskaplig forskning. I detta sammanhang uppmärksammas bland annat betydelsen av val av undersökningsdesign i kvalitativa och kvantitativa studier liksom olika tillvägagångssätt för insamling och analys av data.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretiska perspektiv
  • Forskningsetik
  • Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
  • Undersökningsdesign

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkänt resultat i Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion, 7,5hp eller motsvarande samt godkända kurser i huvudområdet Globala Studier 60hp varav minst 30hp på nivå G1F ska ingå.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSMN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-10-04 13:53:07