Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
  • Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
  • Mänskliga rättigheter, delaktighet och empowerment
  • Beteenderelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Elever i komplicerade livssituationer
  • Organisering av inkluderande lärandemiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
  • Samverkansformer och olika samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
  • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
  • Digitala verktyg i lärmiljön utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv
  • Professionsskrivande

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på ämnesstudier omfattande minst 75 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på Utbildningsvetenskaplig kärna 25,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning I 4,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LSPR22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-12-06 14:39:25