Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp

Kursen avser att ge fördjupad förståelse för aktuell forskning med relevans för Globala studier och för den roll samhällsvetenskapliga teorier spelar i detta sammanhang. Deltagarna författar systematiska forsknings¬översikter av aktuell forskning inom ett av följande tematiska områden: Migration och integration, Fred och utveckling eller Hållbar utveckling.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning och teorier med relevans för globala studier
• Samhällsvetenskapliga teorier rörande migration och integration, fred och konflikt eller hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkänt resultat i Samhällsvetenskaplig metod: introduktion 7,5 hp eller motsvarande samt godkända kurser i huvudområdet Globala studier 60 hp varav minst 30 hp på nivå G1F ska ingå.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LTAN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-05-17 09:49:14