Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Kvalité i förskolan utifrån olika perspektiv
  • Metoder för systematiskt kvalitetsarbete i relation till nationella styrdokument för förskola
  • Förskollärarens ansvar för dokumentation, uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A och genomgången termin 1 på förskollärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LU1K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-03-02 16:15:39