Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Pedagogisk dokumentation som teori och praktik
  • Kvalitetsarbete i förskolan och den pedagogiska yrkesrollen
  • Observation, analys och reflektion av barns kunskaper, erfarenheter och utveckling i lärprocesser
  • Observationsmetodik och produktion av digital dokumentation

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom förskollärarutbildningen varav 30 hp UVK från termin 1 samt 30 hp förskolepedagogik där kursen Uppföljning, utvärdering och utveckling I ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LU2N16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2018-04-05 15:18:38