Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling för grundlärare 4-6 (UVK) 4,5 hp

Kursinnehåll

  • Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på lokal skolnivå, samt relationen till huvudmannanivå och nationell nivå
  • Att arbeta utifrån vetenskaplig grund för att åstadkomma beprövad verksamhet
  • Skolnära metoder/modeller för skolutvecklande arbete i praktiken
  • Professionsdriven skolutveckling, kollegialt/kollaborativt skolutvecklande arbete
  • Att använda kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder i skolutvecklande processer
  • Att analysera insamlade data
  • Professionellt lärande, lärares utvecklingsmöjligheter inom yrket, lärare i mellanledande positioner
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 150 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav minst 40 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och minst 90 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde). Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LU4R23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-12-21 10:49:46