Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Utomhuspedagogikens teoretiska grund, didaktik, nationell och internationell forskning
  • Rörelseaktiviteter
  • Organisation av aktiviteter i utomhusmiljö; ledarskap, säkerhets- och riskfaktorer
  • Lärande i naturvetenskap, teknik, matematik och språk utomhus
  • Hantverkstekniker
  • Utomhusmiljön som fritids- och lärandemiljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A samt genomgången termin 1 på grundlärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LUFK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-06 15:30:14