Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna samt minst 30 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, svenska, valbart fördjupningsområde) och Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp ( VFU l) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LUGK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-07 15:09:39