Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Teoretiska perspektiv på individens utveckling och lärande i ett mångkulturellt klassrum
• Pedagogisk psykologi, dess grundläggande teorier och begrepp
• Ungdomars identitetsbildning utifrån sociala relationer, kultur, identitet och sexualitet
• Medie- och informationskunnighet (MIK), alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning
• Akademiskt skrivande
• Jämställdhets- och hållbarhetsfrågor i skolans verksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på ämneslärarprogram eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LULG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:34