Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teoretiska perspektiv på barns och ungdomars utveckling och lärande
  • Pedagogisk psykologi, dess grundläggande teorier och begrepp
  • Ungdomars språk- och begreppsbildning
  • Alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning
  • Teoretiska perspektiv på praktisk-estetiska lärprocesser
  • Akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på ämneslärarprogram eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet för ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LULG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-07-05 11:25:52