Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utforskande matematik i förskolan 15 hp

Kursinnehåll

 • Antalsuppfattning, taluppfattning
 • Geometri, mönster och samband
 • Orientering i tid och rum
 • Sortering och klassificering
 • Mått och mätning
 • Problemlösning
 • Matematikdidaktisk forskning
 • Observation, analys och granskning av matematiska miljöer i förskolan
 • Matematikens relevans i förskola
 • Musik, rörelse och bild som didaktiska verktyg
 • Lärarens uppdrag mål och riktlinjer enligt styrdokumenten
 • Undervisningsplanering
 • Teoretiska perspektiv relaterat till förskolans matematikundervisning och barns lärande
 • Informationssökning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna om minst 18 hp samt minst 5 hp i Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUMK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:12:15