Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Uppsats i MKV II 30 hp

Kursinnehåll

  • Fördjupad vetenskapsteori
  • Vetenskapliga undersökningar och uppsatser
  • Samtida forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap
  • Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder
  • Vetenskaplig informationssökning och publicering
  • Försvar av och opponering på en vetenskaplig uppsats

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 52,5 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap vari kursen Uppsats i MKV 1, 15hp ska ingå, och minst 22,5 hp från programtermin 3.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUMP13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:57