Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Utvecklingsbegreppet problematiseras och teorier samt utvecklingsstrategier kontrasteras med utgångspunkt i geografi, statsvetenskap och sociologi
  • Utvecklingsarbetets olika aktörer (statliga, mellan- och överstatliga och lokala aktörer) identifieras och problematiseras
  • Trender i det internationella utvecklingsarbetets mål, bland annat ur ett rättighetsperspektiv överblickas och diskuteras

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUSG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-09-09 09:03:39