Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 4,5 hp

Kursinnehåll

• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på lokal skolnivå, samt relationen till huvudmannanivå och nationell nivå
• Att arbetea utifrån vetenskaplig grund för att åstadkomma beprövad erfarenhet
• Dataanalys
• Skolnära metoder/modeller för skolutvecklande arbete i praktiken
• Professionsdriven skolutveckling, kollegialt/kollaborativt skolutvecklande arbete
• Kommunikativ förmåga i den pedagogiska verksamheten
• Professionellt lärande, lärares utvecklingsmöjligheter inom yrket, lärare i mellanledande positioner
• Uppföljning, utvärdering och utveckling i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser termin 1 och 2 på kompletterande pedagogisk utbildning eller motsvarande samt godkända ämnesstudier i antagningsämnet omfattande minst 90 hp. Dessutom krävs godkända resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LUVR23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:30