Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A och genomgången termin 1 på förskollärarprogrammet samt godkänt resultat på Verksamhetsförlagdutbildning I, 4,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LV2K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-29 12:19:34