Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, 30 hp i fritidspedagogik, 15 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne samt godkänt resultat på Verksamhets förlagd utbildning III för grundlärare fritidshem 10,5 hp (VFU III) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LV4N12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-07 15:29:30