Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och minst 45 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde). Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6, 7,5 hp samt genomgångna kurser i Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LV6N12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:34:25