Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på ämnesstudier omfattande minst 75 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund (UVK), 10,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp, Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK), 7,5 hp samt Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK), 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVEN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-16 08:56:57