Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Centrala forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap
  • Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
  • Vilken betydelse har ett vetenskapligt förhållningssätt i förskolläraryrket
  • Kunskapsbegreppet
  • Förskolläraryrket och dess pendling mellan kunskap i något och kunskaper om något
  • Källkritik
  • Hur påverkar teoretiska antaganden praktikens didaktiska frågor
  • Orientering i grundläggande statistik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVFG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-06-01 18:42:43