Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp

Kursinnehåll

• Forskningsöversikt riktad mot frågor inom det fritidshemspedagogiska forskningsområdet
• Vetenskapsteori
• Forskningsmetodik med inriktning mot praktiknära ansatser
• Forskningsdesign
• Litteratursökning
• Forskningsetik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, 30 hp i fritidspedagogik och 15 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne. Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVFN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-02-04 14:29:35