Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på Grundlärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVGG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-06-01 18:42:45