Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 10,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten
utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och
ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 150 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav minst 40 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och minst 90 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde). Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LVGR23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-30 13:56:52