Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete 15 hp

Kursinnehåll

VFU:n genomförs som verksamhetsförlagd utbildning inom företag, organisationer och myndigheter med verksamhets- och ämnesområden som relaterar till utbildningen.

Kursens syfte är att ge fördjupade erfarenheter och kunskaper i villkor, förutsättningar och möjligheter för organisationer som arbetar med globala frågor. VFU-perioden ska också ge de
studerande möjlighet att etablera kontaktnät inför framtida yrkes- och karriärval.

Kursens innehåll planeras av kontaktläraren på lärosätet, den enskilda studenten och utsedd mentor inom organisationen efter de förutsättningar och behov som finns och ovan beskrivna lärandemål.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser i huvudområdet Globala studier 60 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVIN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-10-04 15:17:35