Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning IV för kompletterande pedagogisk utbildning 10,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser termin 1 och 2 på kompletterande pedagogisk utbildning eller motsvarande samt godkända ämnesstudier i antagningsämnet omfattande minst 90 hp. Dessutom krävs godkända resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LVKR22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:11:42