Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga metoder för förskollärare (UVK) 4,5 hp

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig kunskapsbildning
  • Forskningsparadigm
  • Forskningsdesign
  • Kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Analys och tolkning av data

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna, 33 hp varav Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare, 10,5 hp, Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp och Uppföljning, utvärdering och utveckling I, 7,5 hp ska ingå. Dessutom krävs inom Förskolepedagogiskt område, 45 hp varav Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp och Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 hp ska ingå samt godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I , 4,5 hp och VFU II, 7,5 hp eller motsvarande. Utöver det krävs genomgången kurs i Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp, Utforskande matematik i förskolan, 15 hp, och Förskollärarens profession, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVLN13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-11-30 10:36:34