Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare 4,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på Ämneslärarprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet på ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVUG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-17 09:02:37