Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Copywriting 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Professioner inom marknadskommunikation
  • Villkor och former för textproduktion
  • Målgruppsanpassat skrivande
  • Genre, stilistik och språksituation
  • Praktisk retorik
  • Storytelling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LWCK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:53:21